You are currently viewing Erasmus+ hankkeen osallistujat

Erasmus+ hankkeen osallistujat

Erasmus+ hankkeen osallistujat Euroopan eri maista kävivät tutustumassa Kaks’Kättä työpajan toimintaan.

Participants of the Erasmus+ project from different European countries visited the Kaks’Kättä workshop.