Prosessi- ja palvelukuvaukset

Täällä voit tutustua eri osastojen toimintatapoihin liittyen perehdytyksiin ja itse työhön

Seinäjoen Kierrätyskeskus / Kierrätysmyymälä

Työhaastattelu

1. Myönteisen kokemuksen synnyttäminen ja rohkaiseminen
2. Mielikuvan synnyttäminen osaston toiminnasta
3. Yksilövalmentaja haastattelee työvalmentajan kanssa

Perehdytys

1. Talon ja pajan sääntöihin tutustuminen
2. Työaikojen, taukojen sairauspoissaolojen ja turvallisuusohjeiden läpikäynti
3. Työkavereihin ja työpisteeseen tutustuminen
4. Myymälään tutustuminen, mistä löytää mitäkin

Työssäoppiminen

1. Myymälän yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen
2. Vaatteiden lajittelu: myyntiin, vaatekeräykseen, puuvillakeräykseen, energiajätteeseen
3. Vaatteiden ja tekstiilien viikkaus, henkarointi, hinnoittelu ja vienti oikeisiin paikkoihin
4. Kenkien lajittelu, huolto, hinnoittelu ja esillepano
5. Tavaroiden ja kirjojen hinnoittelu ja esillepano

Asiakaspalvelu

1. Pukeutuminen ja käyttäytyminen asiakaspalvelutilanteessa
2. Asiakkaan kohtaaminen, huomioiminen ja palvelu
3. Kassatilitykset ja raportit
4. Kassakoneen käyttö, pankkikorttimaksut, alennuksien laskeminen
5. Puhelimeen vastaaminen
6. Ilta- ja lauantaityövuorot sekä myymälän sulkeminen

Muutot, noudot ja viennit

1. Muuttopalvelu
2. Kaatopaikkakuljetukset
3. Noutojen vastaanottaminen
4. Asiakaspalvelu noutoja sopiessa, noudoilla ja tavaroiden viennillä
5. Aikataulusta kiinnipitäminen

Henkilökohtainen suunnitelma

1. Omat tavoitteet pajajaksolle
2. Tulevaisuuden suunnittelu
3. Osaamisen syventäminen ja vastuun lisääminen matkalla kohti työsopimusta tai opiskelua
4. CV:n päivittäminen

Välipalaute ja jatkosuunnitelma

1. Tehdään yhdessä yksilövalmentajien kanssa
2. Mitä olet oppinut ja mitä haluat vielä oppia
3. Kartoitetaan jatkopolkuja (työpaikat, koulutus, mahdollinen palkkatuki)

Loppupalaute ja jatkopolutus

1. Miten tavoitteet toteutuivat?
2. Työsopimus (avoimilta työmarkkinoilta)
3. Koulutuspaikka
4. Ohjaus muuhun toimenpiteeseen
5. Työnhakijaksi

Ilmajoen Kierrätyskeskus

Työhaastattelu

1. Myönteisen kokemuksen synnyttäminen ja rohkaiseminen
2. Mielikuvan synnyttäminen osaston toiminnasta
3. Yksilövalmentaja haastattelee työvalmentajan kanssa

Perehdytys

1. Talon ja pajan sääntöihin tutustuminen
2. Työaikojen, taukojen sairauspoissaolojen ja turvallisuusohjeiden läpikäynti
3. Työkavereihin ja työpisteeseen tutustuminen
4. Myymälään tutustuminen, mistä löytää mitäkin

Työssäoppiminen

1. Myymälän yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen
2. Vaatteiden lajittelu: myyntiin, vaatekeräykseen, puuvillakeräykseen, energiajätteeseen
3. Vaatteiden ja tekstiilien viikkaus, henkarointi, hinnoittelu ja vienti oikeisiin paikkoihin
4. Kenkien lajittelu, huolto, hinnoittelu ja esillepano
5. Tavaroiden ja kirjojen hinnoittelu ja esillepano

Asiakaspalvelu

1. Pukeutuminen ja käyttäytyminen asiakaspalvelutilanteessa
2. Asiakkaan kohtaaminen, huomioiminen ja palvelu
3. Kassatilitykset ja raportit
4. Kassakoneen käyttö, pankkikorttimaksut, alennuksien laskeminen
5. Puhelimeen vastaaminen
6. Ilta- ja lauantaityövuorot sekä myymälän sulkeminen

Kuljetus

1. Muuttopalvelu
2. Kaatopaikkakuljetukset
3. Noutojen vastaanottaminen
4. Asiakaspalvelu noutoja sopiessa, noudoilla ja tavaroiden viennillä
5. Aikataulusta kiinnipitäminen

Kotiapu ja kiinteistöpalvelu

1. Asiakkaan kohtaaminen ensimmäisellä käynnillä/jatkokäynnillä
2. Aikataulut, sovituista ajoista kiinnipitäminen
3. Salassapitovelvollisuus
4. Työn laadusta ja sovituista asioista kiinnipitäminen

Henkilökohtainen suunnitelma

1. Asiakas laatii tavoitteet pajajaksolle
2. Tulevaisuuden suunnittelu
3. Asiakasta autetaan syventämään osaamista ja vastuuta kohti palkkatukityötä tai opiskelua
4. CV:n päivittäminen

Välipalaute ja jatkosuunnitelma

1. Yhdessä yksilövalmentajien kanssa
2. Mitä on opittu ja mitä haluaa vielä oppia
3. Kartoitetaan mahdollista jatkopolutusta (työpaikat, koulutus, mahdollinen palkkatuki)

Loppupalaute ja jatkopolutus

1. Kartoitetaan miten tavoitteet toteutuivat
2. Työkokeilusopimus (työpajalta / työmarkkinoilta)
3. Koulutuspaikka
4. Ohjaus muuhun toimenpiteeseen
5. Työnhakijaksi

Kotipalvelu

Työhaastattelu

1. Myönteisen kokemuksen synnyttäminen ja rohkaiseminen
2. Mielikuvan synnyttäminen osaston toiminnasta

Perehdytys

1. Pajan säännöt
2. Työnkuvaus
3. Taloon tutustuminen

Työssäoppiminen

1. Turvallisesti tutustumaan työhön kokeneen työntekijän kanssa
2. Ohjausta / opetusta siivouksessa, kiinteistön töissä ja asiakaspalvelussa

Henkilökohtainen suunnitelma ja tavoitteet

- Työssäoppiminen jatkuu

1. Tavoitteet pajajaksolle
2. Tulevaisuuden suunnittelu
3. Työssä syvennetään osaamista ja vastuuta kohti palkkatukityötä

Palaute ja jatkosuunnitelma

- Mahdollinen palkkatukityö
- Työsopimus
- Koulu- ja työpaikkahaku

1. Mahdollisuus palkkatukityöhön, mikäli vielä ei ole löytynyt työtä tai koulutusta
2. Palkkatukityössä työntekijä toimii vastuullisena ryhmänvetäjänä
3. Toimii ohjaajana uusille työntekijöille
4. Vastaa työn laadusta
5. On viestin tuoja
6. Miettii ja hakee töiden lomassa ohjatusti töitä ja koulutusmahdollisuuksia

Loppupalaute kahvin ja
muumimukin kera

1. Kokonaisuuden arviointi ja jatkosuunnitelmat tulevaisuuteen

Jatkopolutus

1. Työsopimus (työpajalta / työmarkkinoilta)
2. Koulutuspaikka
3. Ohjaus muuhun toimenpiteeseen
4. Työnhakijaksi

Kiinteistöpalvelu

Työhönottohaastattelu

1. Myönteisen kokemuksen saanti tilanteesta
2. Pajan pelisääntöjen läpikäynti

Perehdytys

1. Työturvallisuus asiat
2. Pajan säännöt
3. Osaamisen kartoitus (koulutus / työkokemus)

Työn tekeminen

1. Tutustut työhön kokeneen työntekijän tai työvalmentajan kanssa
2. Saat ohjausta ja opetusta työhön
3. Turvallinen ja luotettava olo onnistumisesta

Henkilökohtainen suunnitelma ja tavoitteet

1. Omat tavoitteesi pajajaksolle
2. Tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttäminen
3. Osaamisen syventäminen ja vastuun otto kohti palkkatukityötä tai opiskelua
4. CV:n ja työssä tarvittavien korttien päivittäminen (turvallisuus / tulityökortti)

Palaute ja jatkosuunnitelma

1. Itsearviointi
2. Mitä olet oppinut
3. Kokonaisuuden arviointi
4. Tukea tulevaisuuteen

Jatkopolutus

1. Työsopimus (työpajalta / työmarkkinoilta)
2. Koulutuspaikka
3. Ohjaus muuhun toimenpiteeseen
4. Työnhakijaksi

Kirjaston Kahvila / Lukion Kahvila / Lounaskahvila Hilla

Rekrytointi

1. Yksilövalmentaja haastattelee, tarvittaessa työvalmentajan kanssa

Työkokeilusopimus

1. Työkokeilusopimus tehdään sinun lähtökohtiesi mukaan

Alkukartoitus

1. Ammatilliset lähtökohdat
2. Elämäntilanteesi
3. Tulevaisuuden näkymät
4. Minkälaista valmennusta tarvitset
5. Henkilökohtainen suunnitelma ja tavoitteet

Työ / työvalmennus

1. Perehdytys työpaikkaan, toimintatapoihin, työelämän pelisääntöihin
2. Käytännön työhön ohjaaminen (ergonomia, työturvallisuus, elintarvikehygienia)
3. Voit suuntautua oman mielenkiintosi mukaan kahvilapalveluihin, lounasravintolaan, kokouspalveluihin, yrittäjyyteen
4. Vastuuta lisätään kykyjesi / ammattitaitosi mukaan (mm. kirjasto ja lukio)
5. Ammatillinen kehittyminen: Asiakaspalvelu / asiakaslähtöisyys, myynti, taloudellisuus, ruokatuotantoprosessi, puhtaanapito, palvelun / tuotteen laadun varmistaminen, tavaratilaukset, asiakastilaisuuksien hoitaminen, rahaliikenne, maksutavat

Välipalaute

1. Yhdessä yksilövalmentajien kanssa
2. Mitä haluat oppia, mikä kiinnostaa
3. Kartoitetaan mahdollista jatkopolutusta (työpaikat, koulutus, mahdollinen palkkatuki)

Loppupalaute

1. Tukea tulevaisuuteen
2. Itsearviointi
3. Mitä olet oppinut
4. Kokonaisuuden arviointi

Jatkopolutus

1. Työsopimus (työpajalta / työmarkkinoilta)
2. Koulutuspaikka
3. Ohjaus muuhun toimenpiteeseen
4. Työnhakijaksi

Metallipaja

Työhönottohaastattelu

1. Ensivaikutelman luominen ja osaston valitseminen
2. Pajan pelisääntöjen läpikäynti

Perehdytys

1. Osastokohtaiset asiat
2. Työturvallisuus
3. Paloturvallisuus
4. Koneet ja laitteet jne.

Työ I

1. Aloitetaan yleensä taitotasosta riippuen helpommista töistä
2. Käydään läpi koneet ja laitteet sekä niiden turvallinen käyttö. Otetaan kuittaus, kun kone on perehdytetty
3. Annetaan yksittäisten tuotteiden sekä sarjatuotannon töitä
4. Materiaalin tuntemusta

Alkuhaastattelu

1. Käydään läpi koulu- ja työkokemuksesi
2. Luodaan tavoitteita pajajaksolle

Työ II

1. Valvotaan työntekoa ja laatua sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista
2. Annetaan kokemuksen ja taitojen kehittyessä vaativampia töitä ja vastuuta lisää
3. Kannustetaan ja motivoidaan koulu/työnhakuun
4. Opastaminen ja tarvittaessa tuki ja opastus

Välipalaute

1. Ovatko tavoitteet toteutuneet ja mitä haluat vielä oppia (erikoistuminen)
2. Tulevaisuuden suunnitelmat

Työ III

1. Valvotaan työntekoa ja laatua sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista
2. Kannustus ja ohjaus taitojen karttuessa nopeuteen ja laadun tarkkailuun

Loppupalaute

1. Kokonaisuuden arviointi ja jatkosuunnitelmat tulevaisuuteen

Jatkopolutus

1. Työsopimus (työpajalta / työmarkkinoilta)
2. Koulutuspaikka
3. Ohjaus muuhun toimenpiteeseen
4. Työnhakijaksi

Puuosasto

Työhönottohaastattelu

1. Ensivaikutelman luominen ja osaston valitseminen
2. Pajan pelisääntöjen läpikäynti

Perehdytys

1. Osastokohtaiset asiat
2. Työturvallisuus
3. Paloturvallisuus
4. Koneet ja laitteet jne.

Työ I

1. Aloitetaan yleensä taitotasosta riippuen helpommista töistä
2. Käydään läpi koneet ja laitteet sekä niiden turvallinen käyttö. Otetaan kuittaus, kun kone on perehdytetty
3. Annetaan yksittäisten tuotteiden sekä sarjatuotannon töitä
4. Materiaalin tuntemusta

Alkuhaastattelu

1. Käydään läpi koulu- ja työkokemuksesi
2. Luodaan tavoitteita pajajaksolle

Työ II

1. Valvotaan työntekoa ja laatua sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista
2. Annetaan kokemuksen ja taitojen kehittyessä vaativampia töitä ja vastuuta lisää
3. Kannustetaan ja motivoidaan koulu/työnhakuun
4. Opastaminen ja tarvittaessa tuki ja opastus

Välipalaute

1. Ovatko tavoitteet toteutuneet ja mitä haluat vielä oppia (erikoistuminen)
2. Tulevaisuuden suunnitelmat

Työ III

1. Valvotaan työntekoa ja laatua sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista
2. Kannustus ja ohjaus taitojen karttuessa nopeuteen ja laadun tarkkailuun

Loppupalaute

1. Kokonaisuuden arviointi ja jatkosuunnitelmat tulevaisuuteen

Jatkopolutus

1. Työsopimus
2. Koulutuspaikka
3. Ohjaus muuhun toimenpiteeseen
4. Työnhakijaksi

Restaurointipaja

Perehdytys

1. Taloon ja pajan sääntöihin tutustuminen
2. Työaikojen, taukojen, sairauspoissaolojen ja turvallisuusohjeiden läpikäynti
3. Työkavereihin ja työpisteeseen tutustuminen

Alkutyöskentely

1. Restaurointitöiden opettelu esim. maalin poisto
2. Työtilan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen
3. Vastuualueesta huolehtiminen

Asiakastöiden tekeminen

1. Maalin poistoa eri menetelmin
2. Kittaus ja pohjahionta
3. Sivellinmaalaukset pohja/väli/pinta
4. Puukorjaukset ja liimaukset

Asiakastöiden viimeistely

1. Tuotteiden kokoaminen
2. Heloitus
3. Suojaus ja paketointi

Osaston konekannan perehdytys työtehtävien mukaan

1. Infrapunasäteilyttäjä
2. Akkupora
3. Epäkeskohiomakoneet
4. Vannesaha

Osastolla käytettäviä menetelmiä

1. Maalaus vesi- tai tärpättiohenteisella maalilla / lakkaus
2. Ootraus / marmorointi
3. Lehtimetallointi / aitokultaus
4. Vanhojen ovien / ikkunoiden kunnostus ja lasitus

Jatkopolutus

1. Työkokeilusopimus (työpajalta / työmarkkinoilta)
2. Koulutuspaikka
3. Ohjaus muuhun toimenpiteeseen
4. Työnhakijaksi