Työnhakija

Mikä sopisi Sinulle parhaiten?

Trimmalle otetaan henkilöitä jatkuvasti eri osastoille non-stop periaatteella. Ilman ammattitutkintoa voit olla 1 – 6 kk työkokeilussa. Työkokeilujakson (1-6 kk) korvaukset määräytyvät sen mukaan, onko sinulla ammattitutkintoa vai ei. Työkokeilun jälkeen on mahdollisuus 5-8 kuukauden työsuhteeseen, jos sinulla on ammattitutkinto.

Työkokeilujakson pituus määritellään yksilöllisesti juuri sinun tarpeet ja elämäntilanne huomioiden. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti työmotivaatiota, käyttäytymistä ja osaamista. Saatuasi palkkasuhteen sinulle maksetaan kunnallisen työehtosopimuksen mukainen minimipalkka.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Etsimme osastoille eri alojen ammattilaisia, jotka ovat oikeutettuja palkkatukeen. Palkkatuella työllistetyt henkilöt ovat työsuhteessa työpajaan ja siten tuotannon selkäranka. Heidän ammattitaitonsa varassa työpajan tuotanto toimii. Heidän työpanoksesta mahdollistaa esimerkiksi kuntouttavien asiakkaiden toiminnan osana pajan työyhteisöä.

Kokeneilla ammattihenkilöillä on avainrooli olla esimerkkinä nuoremmille työntekijöille. Ammattitaitonsa vuoksi vanhemmat ammattilaiset voivat työskennellä nuorten kanssa ja toimia samalla myös mentoreina: tukena ja työntekemisen opastajina.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Työssäoppiminen on osa joko toisen asteen ammatillista perustutkintoa tai ammattikorkeakoulun tutkintoa. Työssäoppiminen tapahtuu työpajan osastolla, työvaltaisissa olosuhteissa. Työssäoppimisen tarkoituksena on siirtää osa tutkintoon kuuluvista tavoitteista käytännön työtehtävien yhteydessä työpaikoilla opittaviksi.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

TET-jakson aikana oppilas tutustuu ohjatusti Trimman ja työyhteisön toimintaan. TET on monelle nuorelle ensimmäinen kokemus työelämästä. Nuori pääsee näkemään, millaista on työelämä, millaista on olla työntekijä, millaista on toimia työyhteisössä. Tutustumisjakson aikana nuori voi päästä tutustumaan useampiin ammatteihin ja aloihin ja saada näin tietoa ammatinvalintasuunnitelmiensa tueksi.

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Voit rakentaa polkua kohti avoimia työmarkkinoita, kun osallistut kuntouttavaan työtoimintaan. Tavoitteena on totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Trimman kaikki työosastot ovat opinnollistettu eli työpajoilla tapahtuvaa arjen työtä on verrattu ammatillisten perustutkintojen perusteisiin (=ePerusteet). Näin ollen sinulla on mahdollisuus työsuhteen aikana opiskella ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osia. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta.

Oppisopimuskoulutuksella voit

  • hankkia ammatin
  • syventää omaa ammatillista osaamistasi
  • hankkia uutta ammatillista osaamista

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Opintoja Trimmalta

Trimman kahdellatoista osastolla voi tehdä ammatillisia tutkinnon osia tai jopa kokonaisen tutkinnon. Trimmalla on tälläkin hetkellä useita nuoria oppisopimusopiskelijoina. Voit samanaikaisesti saada palkkaa ja tehdä ammatillisia opintoja. Kysy lisää työvalmentajiltamme!

Sinulla on mahdollisuus saada jaksolta myös osaamistodistus. Siinä on mainita kaikesta siitä osaamisesta, joka sinulle on jakson aikana kertynyt. Todistus mahdollistaa ammatillisten opintojen lyhenemisen. Myös tuleva työnantajasi näkee todistuksesta osaamisesi kattavasti.

Tuotanto