Yhteistyötaho

Yli 40 % pääsee työpajan jälkeen töihin tai aloittaa opinnot

Miksi Trimma on hyvä valinta?

Haluatko tietää lisää?

Tarjoamamme palvelut

Trimmalle otetaan henkilöitä jatkuvasti eri osastoille non-stop periaatteella. Ilman ammattitutkintoa työkokeilussa voi olla 1 – 6 kuukautta. Työkokeilun jälkeen on mahdollisuus viiden kuukauden työsuhteeseen, jos valmentautujalla on ammattitutkinto.

Jokaiselle ammattitutkintoa vailla olevalle valmentautujalle työpaja antaa osaamistodistuksen. Todistuksessa on maininta kaikesta siitä ammatillisesta osaamisesta, joka valmentautujalle on pajajakson aikana kertynyt. Työpajan osastoilla voi tehdä ammatillisia tutkinnon osia tai jopa kokonaisen tutkinnon.

Työkokeilujakson pituus määritellään yksilöllisesti valmentautujan tarpeet ja elämäntilanne huomioiden. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti työmotivaatiota, käyttäytymistä ja osaamista.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Etsimme osastoille eri alojen ammattilaisia, jotka ovat oikeutettuja palkkatukeen. Palkkatuella työllistetyt henkilöt ovat työpajan tuotannon selkäranka. Heidän ammattitaitonsa varassa työpajan tuotanto toimii. Heidän työpanoksesta mahdollistaa esimerkiksi kuntouttavien asiakkaiden toiminnan osana pajan työyhteisöä.

Kokeneilla ammattihenkilöillä on avainrooli olla esimerkkinä nuoremmille työntekijöille. Ammattitaitonsa vuoksi vanhemmat ammattilaiset voivat työskennellä nuorten kanssa ja toimia samalla myös mentoreina: tukena ja työntekemisen opastajina. 

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Työpajajakson aikana totuttaudutaan työelämään, sen pelisääntöihin ja oman elämän hallintaan osana työelämän arkea. Tavoitteena on yleisen työ- ja toimintakyvyn kohottaminen.

Koska kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan, asiakkaan henkilökohtainen tilanne määrittelee sen, mitä työelämävalmiuksia edistäviä palveluita asiakkaalle tarjotaan.

Jokaisen asiakkaan kanssa käydään lävitse pajajakson jälkeiseen opiskeluun tai työelämään liittyviä tavoitteita, toiveita ja suunnitelmia. Asiakkaan tilanteesta riippuen tavoitteita ja suunnitelmia joko konkretisoidaan ja aletaan toteuttaa tai keskitytään vahvemmin oman elämän hallintaan.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Työssäoppiminen on osa joko toisen asteen ammatillista perustutkintoa tai ammattikorkeakoulun tutkintoa. Työssäoppiminen tapahtuu työpajan osastolla, työvaltaisissa olosuhteissa. Työssäoppimisen tarkoituksena on siirtää osa tutkintoon kuuluvista tavoitteista käytännön työtehtävien yhteydessä työpaikoilla opittaviksi.

Tutustu graafiseen kuvaukseen

TET-jakson aikana oppilas tutustuu ohjatusti pajan ja työyhteisön toimintaan. TET on monelle nuorelle ensimmäinen kokemus työelämästä. Nuori pääsee näkemään, millaista on työelämä, millaista on olla työntekijä, millaista on toimia työyhteisössä. Tutustumisjakson aikana nuori voi päästä tutustumaan useampiin ammatteihin ja aloihin ja saada näin tietoa ammatinvalintasuunnitelmiensa tueksi.

Trimman kaikki työosastot ovat opinnollistettu eli työpajoilla tapahtuvaa arjen työtä on verrattu ammatillisten perustutkintojen perusteisiin (=ePerusteet). Näin ollen sinulla on mahdollisuus työsuhteen aikana opiskella ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osia. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta.

Oppisopimuskoulutuksella voit

  • hankkia ammatin
  • syventää omaa ammatillista osaamistasi
  • hankkia uutta ammatillista osaamista

Tutustu graafiseen kuvaukseen

Trimma lyhyesti

Missio

Autamme ihmisiä opintoihin ja työmarkkinoille.

Visio

Olemme työpajojen edelläkävijä.

Arvot

Tasavertaisuus, rehellisyys, joustavuus, vastuuntuntoisuus

Vaikuttavuus

Trimmalla oli n. 90 valmentautujaa/kk vuonna 2022.
Valmentautujista noin puolet eteni joko opiskelemaan tai työelämään..

Historia

Trimman toiminta käynnistyi 28. marraskuuta 1994.

Henkilökunta

Vakinaista henkilökuntaa vuonna 2023 oli 23.

Jäsenorganisaatiot

Hallitus

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Asiantuntijajäsenet

Valmennuksen prosessi

Henkilökunta

Hallinto

Maarit Aho

Valmennuspäällikkö, yksilövalmentaja, rekrytointi 040–5859363

Yksilövalmentajat

Maarit Aho

Valmennuspäällikkö, yksilövalmentaja, rekrytointi 040–5859363

Osastojen esihenkilöt

Ekaterina Perämäki

Kahvila- ja ravintolapalveluiden esihenkilö & työvalmentaja (Kirjaston Kahvila) 050 – 441 8509

Maija Ruohoniemi

Esihenkilö & työvalmentaja (Seinäjoen Kierrätyskeskus / Ilmajoen Kierrätyskeskus) 044–7289886

Heli Annola

Esihenkilö & työvalmentaja (Lounaskahvila Hilla / Lukion kahvila Cafe Kantsu) 044 7700 299