Opintoja pajalta

Työpajan kahdellatoista osastolla voi tehdä ammatillisia tutkinnon osia tai jopa kokonaisen tutkinnon. Trimma työpaja antaa jokaiselle ammattitutkintoa vailla olevalle valmentautujalle osaamistodistuksen. Todistuksessa on maininta kaikesta siitä osaamisesta, joka valmentautujalle on pajajakson aikana kertynyt.

Työpajaopinnot

Osaamistodistukseen tuleva kuvaus osaamisesta noudattaa ammatillisten perustutkintojen perusteiden kuvausta eri tutkinnon osien osaamissisällöistä. Työpaja oppimisympäristönä avaa uusia oppimisen väyliä niille valmentautujille, jotka ovat vailla ammatillista tutkintoa tai joille koulumuotoinen opiskelu on haasteellista.